PEDAGOGIKA

Venujem sa témam :
Regionálna výchova  v predprimárnom  a primárnom vzdelávaní
viac TU
 
Multikultúrna výchova v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
 viac TU
 
Neverbálna komunikácia v  predprimárnom a primárnom vzdelávaní
viac TU
Rozvoj sociálnych zručností
Inkluzívna pedagogika  z  pohľadu sociálnej práce
 
 člen  riešiteľského tímu - monitoring fyzických zručností žiakov
                                                testovacou batériou MOBAK (1,2,3,4... ), PFKU
                                           
- člen SLovenskej komory učiteľov
- odborná publikačná činnosť predprimárne a primárne vzdelávanie : dlhodobá spolupráca s vydavateľstvom RAABE
 
Aktívna účasť na konferenciách
► Detská univerzita KU  2017 - workshop Multikultúra
 
►  Týždeň vedy a techniky  2017 na PfKU  
      worshop ,, Rozvoj sociálnych zručností cez prvky neverbálnej komunikácie 
 
►  Medzinárodná vedecká konferencia EDUKOM  2017: 
     Otvorené cesty vo vzdelávaní multikultúrnej  škole ,  Trnava
     Aplikácia multikultúrnej výchovy v 4.roč. ZŠ 

►  Medzinárodná vedecká konferencia 2018: 
      Expresívne terapie vo vede o človeku , Ružomberok
     worshop ,, Rozvoj sociálnych zručností cez prvky neverbálnej komunikácie 
► Detská univerzita KU  2018 - workshop Regionálna výchova
 
    
 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Homolová, M. 2017. Multikultúrna výchova v predprimárnom vzdelávaníIn: Riadenie materskej školy, aktualizácia september 2017. Bratislava:Raabe 2017, s. 17-72. ISBN  978-80-8140-185-5

 Homolová, M. 2017, Aktivity a hry. In:Náročné dieťa, prvé vydanie 2017 , Bratislava:  Raabe 2017 s. 212 - 233   ISBN: 978-80-8140-288-3      

Homolová, M. 2017.   Drevené kostoly na Slovensku zapísané na Zoznam svetoveho dedičstva UNESCO     E1/5.30   In:   Výchovný program ŠKD aktualizaácia č. 12. Bratislava:  Raabe 2017   s. 1 – 4    ISBN 978-80-8140-175-6

Homolová, M. 2017. Cestovatelia k Lochnesskemu jazeru   In: Výchovný program ŠKD aktualizácia č. 12. Bratislava:  Raabe 2017   s. 1 – 2    ISBN 978-80-8140-175-6

Homolová, M. 2018,  EA8. 2 Obec In: Náročné dieťa, aktualizácia č. 2.2018, Bratislava: Raabe 2018 ISBN 978-80-8140-288-3

Homolová, M. 2018. E5.5.2 Červená čiapočka a Snehulienka vo svete In: Výchovný program ŠKD aktualizácia č. 2. Bratislava:  Raabe 2018. 978-80-8140-175-6

Homolová, M. 2018. Regionálna výchova v predprimárnom vzdelávaní In: Riadenie materskej školy, aktualizácia apríl 2018. Bratislava:Raabe 2018. 

E- Book:

Homolová, M. 2015. Drevené kostoly na Slovensku zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. iTUNES. page 83  , k stiahnutiu TU