Životopis

meno a priezvisko:       Monika Homolová    
pseudonym:                 Mona Rubens      
web:                            monarubens.com   
blog:                            homolova.blog.pravda.sk 
email:                           info@monarubens.com   
FB:                               Fotografka Mona Rubens
 
 
Zamestnanie
2013 - trvá    Základná škola s MŠ Ľubochňa
                      člen tímu KOGE - cestovanie s geografmi
                   Spolupráca s vydvateľstvom RAABE
Vzdelanie
2017- trvá        PF KU  v Rk, učiteľstvo v odbore: primárne vzdelávanie
2014 - 2017        PF KU  v Rk, učiteľstvo v odbore:  predškolská a elementárna pedagogika

                        udelený titul bakalár

2010 - 2014     PF KU  v Rk, učiteľstvo predmetov: výtvarné umenie a geografia
                         udelený titul bakalár
 
 2006 - 2010    Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku odbor fotografický dizajn
1997 - 2006     Základná škola v Ľubochni 
 
Doplnkové vzdelanie
 1996 - 2004   - Základná umelecká škola Ružomberok odbor klavír, spev
 10.7. – 18.7. 2009  - 13roč. Letná foto-škola ,  Dom fotografie 2009  Liptovský Mikuláš
 
Iné zručnosti:
- Grafický a fotografický dizajn
- hra na hudobné nástroje: gitara, akordeón, klavír, ukulele
 
 
Úspechy
 
► Kolektívna výstava fotografií projektu „Mesto našimi očami"   v Ružomberku -2008
►Výstava fotografií a plagátov projeku  "Odpad náš každodenný“ - 2009
►Výstava z letnej foto - školy dielňa : fotografia za dvoma dimenziami
  Dom fotografie , Liptovský Mikuláš -2009
Predajná výstava galéria ŠÚV-x Ružomberok – 2009
► 3.miesto v súťaži: „ Dajme šancu slnku“ Priatelia Zeme s projektom "Odpad náš každodenný" - 2010
► Cestovateľský festival Martin - Island, krajina snehu a ľadu v spolupráci s KOGE cestovanie s geografmi - 2015
► Katolícka univerzita , Týždeň vedy a umenia - Island, krajina snehu a ľadu v spolupráci s KOGE cestovanie s geografmi - 2015
 
Aktívna účasť na konferenciách
► Detská univerzita KU  2017 - workshop Multikultúra
 
►  Týždeň vedy a techniky  2017 ma PfKU  
      worshop ,, Rozvoj sociálnych zručností cez prvky neverbálnej komunikácie 
 
►  Medzinárodná vedecká konferencia EDUKOM  2017: 
     Otvorené cesty vo vzdelávaní multikultúrnej  škole Trnava
     Aplikácia multikultúrnej výchovy v 4.roč. ZŠ

►  Medzinárodná vedecká konferencia 2018: 
      Expresívne terapie vo vede o človeku , Ružomberok
     worshop ,, Rozvoj sociálnych zručností cez prvky neverbálnej komunikácie 
 
    
 
Publikačná činnosť
 
Pohladnica: Drevené kostolíky Slovenska v UNESCO 
                    3000 ks, výroba: Ibella,  2014

 

Homolová, M. 2017. Multikultúrna výchova v predprimárnom vzdelávaní. In: Riadenie materskej školy, aktualizácia september 2017. Bratislava:Raabe 2017, s. 17-72. ISBN  978-80-8140-185-5

 Homolová, M. 2017, Aktivity a hry. In:Náročné dieťa, prvé vydanie 2017 , Bratislava:  Raabe 2017 s. 212 - 233   ISBN: 978-80-8140-288-3      

Homolová, M. 2017.   Drevené kostoly na Slovensku zapísané na Zoznam svetoveho dedičstva UNESCO     E1/5.30   In:   Výchovný program ŠKD aktualizaácia č. 12. Bratislava:  Raabe 2017   s. 1 – 4    ISBN 978-80-8140-175-6

                

Homolová, M. 2017. Cestovatelia k Lochnesskemu jazeru   In: Výchovný program ŠKD aktualizácia č. 12. Bratislava:  Raabe 2017   s. 1 – 2    ISBN 978-80-8140-175-6

                

       

         

E- book:
Foto - básmická zbierka: Keď ja cítim Teba
 
           Autori: Jaroslav Mráz &  Mona RUBENS Homolová
          ibux 2013
           k stiahnutiu TU
 
 
Drevené kostoly na Slovensku
Zapísané na listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Autor: Monika Homolová
iTunes 2015

k stiahnutia TU