Multikultúrna výchova

 

Homolová, M. 2017. Multikultúrna výchova v predprimárnom vzdelávaníIn: Riadenie materskej školy, aktualizácia september 2017. Bratislava:Raabe 2017, s. 17-72. ISBN  978-80-8140-185-5

 
 
Multikultúrna výchova ako ITV na 1. stupni ZŠ
 
 
 
 
ZBORNÍKY HIER

RECENZIA : TU

 SVETADIELY HROU

Spoznajte s Vašimi deťmi svet jednoduchšie a radostnejšie - hrou.

Zborník hier pre deti predškolského veku

Bc. Monika Homolová

online: TU

 

EURÓPA HROU

5 najkrajších štátov

Zborník hier pre ŠKD a mimoškolské zariadeni

Bc. Monika Homolová

online: TU